Image Detail

Spamassassin İdeal Ayarları

Merhaba Arkadaşlar, Aşağıdaki resimde belirtildiği gibi düzenlemeniz yeterlidir. Not: Aşırı spam geliyor ise Where do you want the spam to go? bölümünden “Delete the spam.”ı seçmeniz yeterlidir. Yahut “Send the spam to the appropriate users’s spam folder.” seçerek spam klasörüne aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Saygılar, Admin

Image Detail

HyperVM Saat Ayarı

Merhaba Arkadaşlar, HyperVM üzerinde sunucuların saat’ini aşağıdaki adımları izleyerek düzenleyebilirsiniz. 1) vzctl stop 2) vzctl set –save –capability sys_time:on 3) vzctl start 4) vzctl enter 5) mv /etc/localtime /etc/localtime.old 6) ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime Saygılar, Admin