Image Detail

İptables Port Bloklama

Merhaba Arkadaşlar, Aşağıdaki komut ile port bloklayabilirsiniz. Paket’in Kaynak port’u ilgili port ile aynı ise bloklama yapılmaktadır. iptables -A INPUT -p tcp –sport 1024 -j DROP iptables -A INPUT -p tcp –sport 3072 -j DROP Hedef port ile blokladığınız port aynı ise bloklama yapılmaktadır. iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 21 -j DROP […]