Image Detail

Directadmin Log dosya yolları

Merhaba Arkadaşlar, Log dosya yolları aşağıdaki gibidir. DirectAdmin: /var/log/directadmin/error.log /var/log/directadmin/errortaskq.log /var/log/directadmin/system.log /var/log/directadmin/security.log Apache: /var/log/httpd/error_log /var/log/httpd/access_log /var/log/httpd/suexec_log /var/log/httpd/fpexec_log /var/log/httpd/domains/domain.com.error.log /var/log/httpd/domains/domain.com.log /var/log/messages (Genel Hatalar) Proftpd: /var/log/proftpd/access.log /var/log/proftpd/auth.log /var/log/messages (Genel Hatalar) Dovecot ve vm-pop3d: /var/log/maillog /var/log/messages named (bind): /var/log/messages exim: /var/log/exim/mainlog /var/log/exim/paniclog /var/log/exim/processlog /var/log/exim/rejectlog (FreeBSD, Log dosyalarının önünde “exim_” eki yer almaktadır.) mysqld: RedHat: /var/lib/mysql/server.hostname.com.err FreeBSD ve Debian: […]