Image Detail

Perl Güvenliği

Perl Güvenliği için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. İlk olarak perl şeklinde bir grup oluşturuyoruz. groupadd perl Sonra /usr/bin/perl dosyasının grubunu değiştiriyoruz. chgrp perl /usr/bin/perl /usr/bin/perl dosyasının yazma izinlerini düzenliyoruz. chmod 754 /usr/bin/perl Perl kullanmak isteyen bir kullanıcı için; usermod -G perl Kullanıcıadı kaldırmak için: gpasswd -d Kullanıcıadı perl Saygılar, Admin